+420 483 034 111   I   drevostavby@tfh.cz   I   Bohdalovice 84, Velké Hamry

Energie a technologie

CO VÁM NAŠE KONSTRUKCE NABÍZEJÍ?
                                                                 

  Zdravý životní styl!                     Konstrukce budoucnosti!Zdraví životní styl!Konstrukce budoucnosti!
  Správným „naladěním“                 Díky kvalitě a možnosti  
  jednotlivých vrstev mohou            libovolně volit tloušťky     
  dýchat a pozitivně tak ovlivnit       tepelných izolací, dosahují  
  kvalitu vnitřního prostředí a          nízkoenergetického až 
  životnost.                                      pasivního standardu.         

 

V létě se neprohřejí!

V létě se neprohřejí!                      Přežijí staletí!Přežijí staletí!
Dřevovláknité izolace mají               Díky difúzní otevřenosti 
velikou tepelnou kapacitu.               směrem ven vodní pára 
Díky nim mají fázový posun             nekondenzuje a v případě 
teplotního kmitu 8 – 13h.                 poruchy sami regenerují.

 

Akustický komfort!

Akustický komfort!
Díky vláknité struktuře a hmotnosti
dřevovláknitých desek
mají vyšší hmotnost než běžné                          
dřevostavby a dokonce i lepší
zvukově izolační schopnosti.           ... DIFÚZNĚ OTEVŘENÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE

 

 

TYPY STAVEB Z HLEDISKA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTIEnergetická náročnost staveb

 

Díky sendvičové skladbě našich konstrukcí dokážeme navrhovat ekonomické stavby již v základních standardech. Každou stavbu navrhujeme tak, aby vás svým provozem zatěžovala ekonomicky co nejméně. Z hlediska energetické náročnosti je u nás každý projekt podroben individuálním rozborem. Hodnotíme jej dle modelové kalkulace investice/ provoz, která nám umožní najít co nejvýhodnější variantu.

 

 

ZPŮSOBY VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ

 

Při výběru vytápění a větrání objektu je třeba zohlednit mnoho faktorů : kvalitu obvodových konstrukcí, orientaci světových stran pro možnost využívání tepelných zisků, pocit tepelné pohody, míru investice a délku její návratnosti, životní styl uživatele, elektrickou energii potřebnou pro provoz domácnosti, volbu podlahových krytin, architektonické řešení objektu, atd…

Skladby obvodové konstrukce navrhujeme a používáme tak, aby se uživateli investice nikdy neztratili, stejně tak přistupujeme i k výběru systému a zdroje vytápění a větrání. Pracujeme se systémy akumulačními, přímotopnými, teplovzdušnými i kombinovanými. Individuálně volíme mezi zdroji jako jsou například tepelná čerpadla, akumulační pece, krby, paletová kamna a mnohé další.