+420 483 034 111   I   drevostavby@tfh.cz   I   Bohdalovice 84, Velké Hamry

Ptáte se nás

 

Jak odolná je dřevěná konstrukce?

Dřevěná konstrukce je konstrukční systém, který je schopen podpírat několikapodlažní stavbu. V posledních letech je dřevěná konstrukce ve světě užívána i pro stavbu bytových domů, nemocnic, administrativních budov či obchodních domů.

 

Jak vypadá vaše konstrukce. Jsou to panely, nebo stavíte až na místě?

Technologie naší výstavby je postavena na předpřípravě dřevěných prvků na CNC obráběcím stroji a následné prefabrikace ve výrobní hale. Na staveniště odjíždí panely připravené od vrstvy OSB desky po vnější dřevovláknitou desku.

 

Jaký druh dřeva na konstrukci požíváte?

Pro konstrukci dřevostaveb z těžkého dřevěného skeletu se využívá lepených hranolů ze smrkového dříví. Pro výplňové stěny a příčky těžkého dřevěného skeletu ( heavy timber frame) a nosnou konstrukci lehkého dřevěného skeletu (platform frame systém) se používají tzv. KVH hranoly. Veškeré řezivo užívané při stavbě skeletových domů je tzv. mrtvé dřevo, které je sušeno při vysokých teplotách, což zaručuje tvarovou stálost a vyhubení případných dřevokazných škůdců.

 

Jaké jsou tepelné ztráty vašich domů?

Nízké Usmívající se. Základní standardy stěn, které používáme, stačí v případě použití řízeného větrání s rekuperací na klasifikaci nízkoenergetických domů NED. Stavíme individuální domy, každý dům se posuzuje extra!  

 

Jaký je rozdíl mezi pasivní a nízkoenergetickým domem?

V potřebě energie k vytápění vztažené na 1 m2 užitné plochy/ rok . Do 50kWh na 1/m2 za rok  - NED nízkoenergetický dům. Do 15kWh na 1/m2 za rok  - pasivní dům (zelená úsporám výjimka 20kW).

  

Co je difuzně otevřený systém?

Difuzně otevřený systém je systém skladeb obvodových konstrukcí, který umožňuje vstup vodní páry v omezeném množství do konstrukce, ale hlavně umožňuje, aby vodní pára z konstrukce odešla. Tím se stává konstrukce bezpečná, dokonce i v případě zatečení vody do konstrukce – konstrukce má možnost vyschnout.

 

Proč jsou vaše difuzně otevřené skladby lepší?

Vysoká hodnota teplotního fázového posunu. Bezpečná konstrukce z pohledu tepelně-vlhkostní problematiky. Ekologické materiály. Požární odolnost požární odolnost z exteriéru více než 120 min. . Jasně, stručně, výstižně Mrkající

 

Vyžaduje dřevostavba nějaký speciální architektonický návrh?

Stavby z lehkého dřevěného skeletu (tradiční tzv. framing) Vám postavíme přesně podle jakékoliv architektonické studie. Tímto konstrukčním systémem lze uskutečnit prakticky jakýkoliv architektonický nápad. Naopak, u našich staveb z těžkého dřevěného skeletu je samotný konstrukční systém základním prvkem architektonického výrazu stavby a už ve fázi studie je třeba využít jeho architektonické výjimečnosti. Je tedy těžké pasovat tento systém na obecný návrh.
Podívejte se na naše studie.

 

Stavíte po celé ČR?

Stavíme všude a na jakémko-li podloží Usmívající se.

 

Zvýší nebo sníží dřevostavba náklady na vytápění?

Dřevo je oproti ostatním konstrukčním materiálům „vysoce výkonný” izolační materiál a je použito jen jako rámová konstrukce. Hlavním izolantem jsou pak tedy tepelněizolační materiály, které např. oproti keramickému zdivu či lehčenému betonu dosahují několikanásobně lepších izolačních vlastností. Dřevostavby tedy obecně při zachování stejné tloušťky stěny jako u silikátových variant dosahují lepších tepelně-izolačních vlastností a lze konstatovat, že snižují náklady na vytápění.

 

Jaká je životnost dřevostaveb?

Ve Velké Británii jsou dřevěné konstrukce užívány po stovky let. I dnes lze dokonce nalézt dřevostavby, které pocházejí z 12.století. Materiálová trvanlivost je bezesporu 150-200 let s důrazem na dobrý konstrukční návrh a údržbu, což ale platí také u silikátových variant. Daleko dříve než materiálové trvanlivosti je dosaženo všeobecně morální životnosti dřevostavby, kdy potřeby a představy o bydlení nastupující generace budou zcela jistě rozdílné od těch našich současných.

 

Můžeme mít doma krb?

Ano, i domácí krb může být bez problémů součástí interiéru dřevostavby. Dřevostavba není o nic víc vystavena riziku požáru, než její zděný protějšek. Pro oba typy konstrukcí platí stejná stavební nařízení.

 

Jak je to s možností přístavby dřevostavby?

Domy budované s dřevěnou konstrukcí nabízejí rozmanitost a flexibilitu. Dřevěnou konstrukci je snažší přizpůsobit a rozšířit než betonovou.

 

Mohou dřevostavbu zničit červotoči nebo dřevokazné houby?

Mohou – pokud je navržena a realizována bez dostatečných zkušeností, často svépomocí, a následně se o něj řádně a pravidelně nepečuje. Každý dům bez údržby časem zchátrá a podlehne zkáze a je jedno, zda se jedná o dřevostavbu či zděný dům. Základním předpokladem v boji proti nežádoucím vlivům jsou kvalitní znalosti, dokonale zvládnutý konstrukční detail a znalost principů takzvané „konstrukční ochrany dřeva”, aby se zamezilo vnikání vlhkosti do konstrukce a ochránily se konstrukční prvky před proudícím vzduchem. Konstrukční ochrana má vždy přednost před chemickou. Dřevo nesmí být navrhováno do míst, kde nemůže obstát (například pod úroveň terénu). Dřevo má své vlastnosti a ty se musí stejně jako u jiných materiálů respektovat.

 

Co jsou to těžké dřevěné skelety, jaký v tom je rozdíl od lehkých?

Rozdíl je v nosné konstrukci. Lehký skelet má nosné sloupky od sebe cca 60cm a těžký až 5m. Těžký skelet je krásný a proto ho také přiznáváme buď na fasádě nebo v interiéru. To si mimo jiné můžeme dovolit díky tomu, že masivní dřevěný prvek má dostatečnou požární odolnost a nemusíme ho chránit jinými plášti, jako skelet lehký.

 

Je možné stavět s Vámi a zároveň si něco dodat sami či od jiného dodavatele?

Stavbu dodáváme v různých stupních rozestavěnosti ( na klíč, na dokončení, formou hrubé stavby). Pokud chcete stavbu na klíč a přitom dodat své dodavatele, musí jít koordinace přes nás. Některé činnosti lze dodat, některé ne. Musí se brát v potaz to, že čím více jiných jednotek zasahuje na stavbě, tím je vše komplikovanější – časově náročnější a můžou přijít i komplikace v poskytnutí záruk a plnění termínů.

 

Jaké používáte vytápění?

Jaké je rozumné s ohledem na užitné vlastnosti a energetickou náročnost. Individuální domy – individuální vytápění. Nejčastější ale je podlahové + tepelné čerpadlo nebo akumulační přímotopy + krb či pec.

  

Kolik stojí provoz rodinného domu za rok?

Méně jak provoz manželky – můžeme jenom doporučit Mrkající. Toto se počítá individuálně v projektové fázi  – dle toho se pak mění a upravují konstrukce a volí způsob vytápění.

 

Za jak dlouho stavbu postavíte?

Přípravná fáze od studie po stavební povolení trvá cca. 2/3 měsíce. Realizační fáze od stavby po předání v případě jednoduchého projektu LDS/ TDS cca. 3/ 6 měsíců.

 

Dokážete zařídit i stavební povolení? Dokážete mi navrhnout stavbu či zhotovit projekt?

Ano, dokážeme, máme vlastní architektonický ateliér, který je schopen zařídit kompletní ingeneering. Navrhne architektonickou studii, zpracuje projektovou i výrobní dokumentaci a připraví vše pro realizaci.

 

Jaká používáte okna?

Ty nejlepší Usmívající se. Převážně eurookna, tl. rámu 92 mm s trojsklem U=0,5. V případě potřeby snížení nákladů okna plastová. 

 

Jak je to se zárukou?

60 měsíců na stavební prvky a na vybavení a nátěrové hmoty dle výrobce.

 

Máte vzorové domy?

Ne, všechny naše domy jsou obydlené – domy je možné navštívit pouze po předchozí domluvě s majitelem. Reference rádi předáme.