U nás jedině DIFÚZNĚ OTEVŘENÉ obvodové konstrukce ... co nabízejí :

 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL!
Správným naladěním jednotlivých
vrstev mohou dýchat a pozitivně
tak ovlivnit trvanlivost a kvalitu
vnitřního prostředí.

 

FLEXIBILITU! 
Díky kvalitě a možnosti 
libovolně volit tloušťky
tepelných izolací, dosahují 
nízkoenergetického až pasivního 
standardu.

  V LÉTĚ SE NEPROHŘEJÍ!
Dřevovláknité izolace mají
velikou tepelnou kapacitu a 
díky ní mají konstrukce fázový 
posun teplotního kmitu 8- 13 hod.
PŘEŽIJÍ STALETÍ!
Díky difúzní otevřenosti
směrem ven vodní pára
nekondenzuje a v případě
poruchy konstrukce sami
regenerují. 
 

 

AKUSTICKÁ POHODA!
Díky vláknité struktuře a hmotnosti
dřevovláknitých desek
mají vyšší hmotnost než běžné dřevostavby
a dokonce i lepší zvukově izolační schopnosti.
   
 
 

TYPY STAVEB Z HLEDISKA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Díky sendvičové skladbě našich konstrukcí dokážeme navrhovat ekonomické stavby již v základních standardech. Každou stavbu navrhujeme tak, aby vás svým provozem zatěžovala ekonomicky co nejméně. Z hlediska energetické náročnosti je u nás každý projekt podroben individuálním rozborem. Hodnotíme jej dle modelové kalkulace investice/ provoz, která nám umožní najít co nejvýhodnější variantu.

 

ZPŮSOBY VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ

Při výběru vytápění a větrání objektu je třeba zohlednit mnoho faktorů : kvalitu obvodových konstrukcí, orientaci světových stran pro možnost využívání tepelných zisků, pocit tepelné pohody, míru investice a délku její návratnosti, životní styl uživatele, elektrickou energii potřebnou pro provoz domácnosti, volbu podlahových krytin, architektonické řešení objektu, atd…

Skladby obvodové konstrukce navrhujeme a používáme tak, aby se uživateli investice nikdy neztratili, stejně tak přistupujeme i k výběru systému a zdroje vytápění a větrání. Pracujeme se systémy akumulačními, přímotopnými, teplovzdušnými i kombinovanými. Individuálně volíme mezi zdroji jako jsou například tepelná čerpadla, akumulační pece, krby, paletová kamna a mnohé další.